VPH: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HOSE - 04/08/2022 5:11:00 CH


Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng công bố Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

Các tin liên quan