GDT: Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HOSE - 04/08/2022 5:45:00 CH


Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc bổ sung phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Các tin liên quan