CII: Thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu CII42013

HOSE - 04/08/2022 5:48:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM thông báo ngày giao dịch đầu tiên trái phiếu CII42013 như sau:

Các tin liên quan