NCT: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng và Thư ký công ty

HOSE - 05/08/2022 2:12:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng và Thư ký công ty như sau:

Các tin liên quan