ROS: Thông báo về việc chuyển cổ phiếu từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch

HOSE - 05/08/2022 2:07:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc chuyển cổ phiếu Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS từ diện hạn chế giao dịch sang diện đình chỉ giao dịch như sau:

Các tin liên quan