TV2: CBTT bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty

HOSE - 05/08/2022 4:34:00 CH


Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 CBTT  bổ nhiệm lại người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty như sau:

Các tin liên quan