REE: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Platinum Victory Pte. Ltd.

HOSE - 05/08/2022 5:17:00 CH


Platinum Victory Pte. Ltd. thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh như sau:

Các tin liên quan