HDG: Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới

HOSE - 08/08/2022 1:26:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô thông báo Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ công ty theo mức vốn mới như sau:

Các tin liên quan