NVL: Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết HĐQT số 79/2022 ngày 20/06/2022

HOSE - 08/08/2022 1:23:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết HĐQT số 79/2022 ngày 20/06/2022 như sau:

Các tin liên quan