KHG: Giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng bán niên năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 08/08/2022 1:31:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land giải trình chênh lệch LNST BCTC HN và riêng bán niên năm 2022 đã soát xét so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan