NVL: Quyết định về việc phê duyệt bên đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty

HOSE - 08/08/2022 1:30:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va công bố Quyết định về việc phê duyệt bên đảm bảo cho nghĩa vụ vay vốn của Công ty như sau:

Các tin liên quan