HNG: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

HOSE - 08/08/2022 3:52:00 CH


Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022 như sau:

Các tin liên quan