FDC: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

HOSE - 08/08/2022 3:49:00 CH


Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ như sau:

Các tin liên quan