C47: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group và Công ty TNHH VP Invest

HOSE - 08/08/2022 5:01:00 CH


Công ty Cổ phần Vũ Phong Energy Group và Công ty TNHH VP Invest thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan