MSH: Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chi nhánh tại TP.HCM

HOSE - 08/08/2022 5:30:00 CH


Công ty Cổ phần May Sông Hồng thông báo Nghị quyết HĐQT thông qua việc chấm dứt hoạt động kinh doanh chi nhánh tại TP.HCM như sau:

Các tin liên quan