ROS: Giải trình việc cổ phiếu bị đính chỉ giao dịch

HOSE - 09/08/2022 10:12:00 SA


Công ty Cổ phần Xây dựng FLC FAROS thông báo giải trình việc cổ phiếu bị đính chỉ giao dịch như sau:

Các tin liên quan