LM8: Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18.1

HOSE - 09/08/2022 5:00:00 CH


Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thoái vốn tại CTCP Lilama 18.1 như sau:

Các tin liên quan