CLH: Doanh thu tiêu thụ đạt 66,3% kế hoạch

Báo Thái Nguyên - 09/08/2022 5:35:00 CH


Tính từ đầu năm đến hết tháng 7-2022, Công ty CP Xi măng La Hiên (Tổng Công ty Công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV - CTCP) đã sản xuất và tiêu thụ trên 441 nghìn tấn sản phẩm, đạt 59,6% kế hoạch năm, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm 2021.
 
https://fireant.vn/charts
 
Trong 7 tháng năm 2022, doanh thu tiêu thụ của Công ty đạt gần 451 tỷ đồng, bằng 66,3% so với kế hoạch năm, tăng gần 12% so với cùng kỳ năm 2021; nộp ngân sách Nhà nước 11 tỷ đồng; bảo đảm việc làm ổn định cho gần 550 người lao động với mức thu nhập bình quân đạt 15 triệu đồng/người/tháng, tăng gần 30% so với kế hoạch năm.
 
Để hoàn thành mục tiêu năm 2022 là sản xuất và tiêu thụ 760 nghìn tấn xi măng, Clinker; tổng doanh thu đạt trên 680 tỷ đồng… từ nay đến cuối năm, Công ty CP Xi măng La Hiên xây dựng kế hoạch theo sát diễn biến của thị trường vật liệu xây dựng, tích cực chuẩn bị nguồn hàng và tăng cường mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao chất lượng sản phẩm…
 

Các tin liên quan