SII: Saigon Water lỗ hơn 25 tỷ đồng trong 6 tháng 2022

Người đưa tin - 09/08/2022 8:30:00 CH


6 tháng đầu năm 2022, Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn ghi nhận 111,6 tỷ đồng doanh thu và báo lỗ 25,4 tỷ đồng.
 
Công ty Cổ phần Hạ tầng nước Sài Gòn (HOSE: SII) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2022.
 
Trong đó, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 57,5 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2021. Quý II/2022, doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh dưới giá vốn khiến lợi nhuận gộp âm gần 500 triệu đồng. Con số cùng kỳ năm trước là âm 2,2 tỷ đồng.
 
Chi phí tài chính là 20,2 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình kết quả kinh doanh quý II/2022, chi phí tài chính giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm lỗ tương đương 2,76 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 
https://fireant.vn/
 
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2022, SII báo kết quả doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 111,57 tỷ đồng, tăng 6,73% so với cùng kì năm trước. 
 
Năm 2022, công ty lên kế hoạch kinh doanh với mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 32,83 tỷ đồng. Tuy nhiên, quý II/2022 công ty ghi nhận lỗ sau thuế đến 25,6 tỷ đồng. Do đó, sau 6 tháng đầu năm công ty vẫn còn xa vời với mục tiêu doanh thu đề ra.
 
Về giải trình kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022, công ty cho biết doanh thu hoạt động tài chính tăng do trong 6 tháng đầu năm ghi nhận từ việc chuyển nhượng một phần (6%) cổ phần trong công ty con, bên cạnh đó lãi đầu tư vào công ty liên kết cũng tăng so với cùng kỳ. Đồng thời chi phí tài chính giảm dẫn đến lợi nhuận sau thuế lũy kế 6 tháng đầu năm giảm lỗ tương đương 13,04 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.
 
Trước đó, vào ngày 22/02/2022 Công ty đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng 540.000 cổ phần (tương đương 6%) vốn góp của Công ty Pleiku. Theo đó, tỷ lệ sở hữu của Công ty trong Công ty Pleiku giảm còn 49% đồng thời Công ty Pleiku không còn là công ty con của Công ty và trở thành công ty đầu tư liên doanh liên kết của Công ty từ ngày 22/02/2022.
 
Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6/2022, tổng tài sản của Saigon Water là 2.273 tỷ đồng, giảm 3,7% so với đầu kỳ. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng từ 16 tỷ đồng lên 113 tỷ đồng, tăng 85,8% so với quý I/2022. Mặt khác, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận 9,2 tỷ đồng, giảm 78% so với đầu năm.
 
Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng nợ phải trả của công ty là hơn 917 tỷ đồng, giảm 6,8% so với đầu năm, chủ yếu đến từ các khoản nợ dài hạn. Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp giảm hơn 21 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 1.355 tỷ đồng.
 

Các tin liên quan