PHR: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Vietnam Investment Property Holdings Limited

HOSE - 10/08/2022 2:50:00 CH


Vietnam Investment Property Holdings Limited Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa như sau:

Các tin liên quan