SZL: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

HOSE - 10/08/2022 3:43:00 CH


Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 như sau:

Các tin liên quan