ITA: Công bố lại BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

HOSE - 11/08/2022 1:24:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo công bố lại BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022 như sau:

Các tin liên quan