LM8: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư của Dự án Văn phòng Lilama 18

HOSE - 11/08/2022 4:55:00 CH


Công ty Cổ phần Lilama 18 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án đầu tư của Dự án Văn phòng Lilama 18 như sau:

Các tin liên quan