UIC: Kết quả mua thỏa thuận cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-UDICO

HOSE - 11/08/2022 4:46:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông báo kết quả mua thỏa thuận cổ phiếu tăng tỷ lệ sở hữu tại IDICO-UDICO như sau:

Các tin liên quan