UIC: Thông báo thay đổi nhân sự người được ủy quyền CBTT

HOSE - 11/08/2022 5:07:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO thông báo  thay đổi nhân sự người được ủy quyền CBTT như sau:

Các tin liên quan