AVC: Quảng Nam truy thu tiền thuế của thủy điện A Vương

PetroTimes - 12/08/2022 7:40:00 SA


Theo văn bản số 5925/KL-CTQNA kết luận về việc thanh tra thuế tại Công ty CP Thủy điện A Vương (AVHPC, Mã chứng khoán AVC - UPCOM), Cục Thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện A Vương nộp số tiền hơn 374 triệu đồng bao gồm thuế truy thu, tiền phạt, tiền chậm nộp.
 
Qua thanh tra, công tác thuế tại thủy điện A Vương còn tồn tại một số vi phạm. Cụ thể, AVHPC kê khai sai thuế đầu vào đối với hoá đơn, chứng từ không phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, làm thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng phải nộp. Về thuế thu nhập doanh nghiệp, công ty kê khai vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với chi phí hàng hoá, dịch vụ không phục vụ sản xuất, kinh doanh; xác định chưa đúng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hoạt động ưu đãi và hoạt động không ưu đãi.
 
Đối với thuế thu nhập cá nhân, AVHPC khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp là hơn 212 triệu đồng.
 
Cục thuế tỉnh Quảng Nam yêu cầu thủy điện A Vương nộp ngay số tiền hơn 374 triệu đồng. Trong đó số tiền thuế truy thu là hơn 247 triệu đồng, số tiền xử phạt hành chính là hơn 40 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế là hơn 86 triệu đồng. Đại diện Cục thuế tỉnh Quảng Nam cho biết, thủy điện A Vương hiện đã hoàn thành trách nhiệm, nộp số tiền thuế còn thiếu.
 
 
Nhà máy thủy điện A Vương. Ảnh: AVHPC.
 
Công ty CP thủy điện A Vương có địa chỉ tại thôn Dung, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. Công ty hiện đang quản lý, vận hành nhà máy thủy điện A Vương - là một trong những dự án thủy điện nằm trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn. Dự án thủy điện A Vương có tổng vốn đầu tư trên 3.800 tỷ đồng, khởi công xây dựng tháng 8/2003, phát điện tổ máy 1 ngày 11/10/2008 và phát điện tổ máy 2 vào ngày 28/12/2008. Nhà máy thủy điện A Vương có tổng công suất 210 MW gồm 2 tổ máy, điện lượng bình quân hàng năm là 737,35 triệu KWh.
 
Cổ phiếu của công ty với mã chứng khoán AVC được chính thức niêm yết trên Sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội từ ngày 8/1/2018. Ngày 9/8, cổ phiếu AVC đóng cửa ở mức 39.900 đồng.
 

Các tin liên quan