VCI: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

HOSE - 12/08/2022 10:50:00 SA


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (mã CK:VCI) như sau:

Các tin liên quan