BCG: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành ESOP

HOSE - 12/08/2022 10:43:00 SA


Công ty Cổ phần Bamboo Capital thông báo Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành ESOP như sau:

Các tin liên quan