NCT: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HOSE - 12/08/2022 5:38:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty như sau:

Các tin liên quan