DQC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

HOSE - 12/08/2022 6:13:00 CH


Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo giả trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021 như sau:

Các tin liên quan