CSI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HNX - 15/08/2022 1:52:00 CH


Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CSI của Công ty Cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: + Thay đổi địa điểm văn phòng trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam;
· Địa điểm hiện tại: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;
· Địa điểm mới: Tầng 11, tòa nhà TNR Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
Trong trường hợp thay đổi: Đại hội đồng cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng quản trị phụ trách việc tìm kiếm và thông qua địa điểm mới làm trụ sở chính của Công ty;
          - Nội dung xin ý kiến: + Nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:
· Sửa đổi thông tin địa chỉ trụ sở chính Công ty trong Điều lệ sẽ được Hội đồng quản trị Công ty trình lấy ý kiến cổ đông trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 11, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Các tin liên quan