CTC: Quyết định thi hành án theo yêu cầu của Cục thi hành án dân sự thành phố Pleiku về việc buộc Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên phải thanh toán công nợ cho Công ty cổ phần Du lịch Gia Lai.

HNX - 15/08/2022 3:21:00 CH


.

Các tin liên quan