FUESSV30: Thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2022

HOSE - 15/08/2022 5:20:00 CH


Quỹ ETF SSIAM VN30 thông báo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 14/08/2022 như sau:

Các tin liên quan