LPB: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 15/08/2022 5:51:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan