VDP: Giải trình biến động KQKD BCTC quý 2/2022 sau soát xét so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 16/08/2022 2:22:00 CH


Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung Ương Vidipha giải trình biến động KQKD BCTC quý 2/2022 sau soát xét so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan