VFG: Giải trình ý kiến ngoại trừ kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2022

HOSE - 16/08/2022 3:42:00 CH


 Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam thông báo giải trình  ý kiến ngoại trừ kiểm toán BCTC 6 tháng năm 2022 như sau:

Các tin liên quan