SCS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

HOSE - 16/08/2022 4:38:00 CH


Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn công bố Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH như sau:

Các tin liên quan