PHC: Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7

HOSE - 16/08/2022 5:39:00 CH


Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Phục Hưng 7 như sau:

Các tin liên quan