DQC: Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc

HOSE - 17/08/2022 4:29:00 CH


Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc như sau:

Các tin liên quan