HOT: Thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát

HOSE - 17/08/2022 5:21:00 CH


Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc giữ nguyên diện kiểm soát đối với Công ty Cổ phần Du lịch Dịch vụ Hội An (mã CK: HOT) như sau:

Các tin liên quan