NBC: Than Núi Béo tăng sản lượng khai thác than hầm lò

Tạp chí Năng lượng VN - 17/08/2022 5:45:00 CH


Quyết tâm thực hiện đạt sản lượng khai thác 1,5 triệu tấn than và đào trên 16 nghìn mét lò năm 2022, Giám đốc và Công đoàn Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin đã phối hợp phát động phong trào thi đua sản xuất và khuyến khích tiền lương tăng sản lượng 5 tháng cuối năm 2022.
 
 
Thợ mỏ Than Núi Béo thi đua lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng.
 
Theo đó, trong 5 tháng cuối năm Công ty sẽ phấn đấu khai thác đạt 738 nghìn tấn than nguyên khai, đào hơn 8,7 nghìn mét lò, đồng thời luôn đảm bảo an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất.
 
Để đạt mục tiêu trên, Công ty đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng ban, đơn vị sản xuất trực tiếp, gián tiếp và có cơ chế khuyến khích tiền lương mỗi tháng tăng từ 5% cho đến 20% so với các tháng trước đó. Mức thưởng khuyến khích sẽ được Công ty chi trả trực tiếp cùng kỳ thanh toán tiền lương tháng cho người lao động.
 
Song song với các phong trào thi đua phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản lượng, phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật Công ty đã và đang phát động tiếp tục phát huy tốt hiệu quả, góp phần giúp Công ty tháo gỡ nhiều khó khăn, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh./.
 

Các tin liên quan