DBC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thu Hiền

HOSE - 18/08/2022 2:46:00 CH


Nguyễn Thu Hiền thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam như sau:

Các tin liên quan