LPB: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hà Tĩnh

HOSE - 19/08/2022 5:52:00 CH


Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Chi nhánh Hà Tĩnh như sau:

Các tin liên quan