BTP: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

HOSE - 23/08/2022 4:29:00 CH


Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa công bố thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền như sau:

Các tin liên quan