DBC: Giải trình giảm LNST BCTC HN và Cty mẹ bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 24/08/2022 5:06:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam giải trình giảm LNST BCTC HN và Cty mẹ bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan