SBD: Đỗ Văn Hào - Phó Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 90.000 CP

HNX - 25/08/2022 8:55:00 SA


- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đỗ Văn Hào
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: SBD
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 716.411 CP (tỷ lệ 6,23%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 90.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 26/08/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 23/09/2022.

Các tin liên quan