SHA: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN và Tổng hợp kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 26/08/2022 4:36:00 CH


Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN và Tổng hợp kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

File đính kèm: AttachedFile.zip

Các tin liên quan