VRE: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và BC tình hình quản trị 6 tháng năm 2021

HOSE - 26/08/2022 4:34:00 CH


Công ty Cổ phần Vincom Retail thông báo bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và BC tình hình quản trị 6 tháng năm 2021 như sau:

Các tin liên quan