KHG: Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh

HOSE - 26/08/2022 5:40:00 CH


Công ty Cổ phần Tập đoàn Khải Hoàn Land công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh như sau:

Các tin liên quan