HAR: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN và riêng bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

HOSE - 29/08/2022 2:01:00 CH


Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN và riêng bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước như sau:

Các tin liên quan